"Wszystko jest połączone.

 Infrastruktura – Środowisko – Budownictwo.

Autonomiczne, a jednocześnie współzależne."

KIM JESTEŚMY?

Biuro Projektów Drogowych KFG sp. z o.o. sp. k. funkcjonuje na rynku od 10 lat. W pierwszych latach swojej działalności  funkcjonowała pod nazwą KFG DESIGN, a w ostatnim czasie przekształciła się w KFG spółkę komandytową.

 

Nasze Biuro Projektowe specjalizuje się w konsultingu, inżynierii i zarządzaniu projektami nakierowanymi na wzrost mobilności, bezpieczeństwa i jakości życia.

 

W procesie projektowym wykorzystujemy znajomość najnowszych systemów informatycznych usprawniających i zwiększających precyzję naszej pracy. Programy te umożliwiają naszej pracowni wykonać rzetelną dokumentację projektową, a inwestorowi zapewnić oszczędności.

 

Wprowadziliśmy w firmie standaryzację, która powoduje, że wykonywane projekty są na jeszcze wyższym poziomie merytorycznym jak i estetycznym.

Nasza firma na stale współpracuje z grupą ekspertów we wszystkich w. w. zakresach i może wykazać się doświadczeniem w realizacji ciekawych przedsięwzięć.

KONSULTING

INŻYNIERIA

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

OFERTA

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę w zakresie przygotowania i przeprowadzenia procesu inwestycyjnego w budownictwie:

 • Opracowania projektów zmiany stałej organizacji ruchu (zmiana oznakowania, zmiany programów sterowania).
 • Opracowanie projektów zmiany tymczasowej organizacji ruchu.
 • Przeprowadzenie pomiarów natężenia ruchu (kołowego, pieszego, rowerowego).
 • Przeprowadzenie Audytów BRD w zakresie oceny stanu istniejącego, analizy projektowanych rozwiązań.
 • Opracowania projektów budowlanych w zakresie remontów, korekt, geometrii.
 • projekty koncepcyjne w zakresie komunikacji lądowej.
 • projekty kompleksowe w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy i remontu dróg, ulic, skrzyżowań.
 • projekty obiektów inżynierskich: mostów, wiaduktów, estakad, przejść podziemnych, kładek dla pieszych, murów oporowych.
 • kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne, dokumentacje przetargowe.
 • opracowania z zakresu ochrony środowiska dla budownictwa komunikacyjnego.
 • realizacji nadzorów inwestorskich nad robotami drogowymi, mostowymi, inżynieryjnymi.
 • opracowywanie PFU- Programu Funkcjonalno - Użytkowego.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

NAPISZ DO NAS

REALIZACJE

Współpracowaliśmy m.in. z:

PORTFOLIO

KONTAKT

KFG sp. z o.o. sp. k.
Biuro Projektów Drogowych

ul. Ugory 63/2, 61-623 Poznań

tel: +48 61 8219 200

fax: +48 61 8219 200

e mail: biuro@kfgsk.pl

© KFG sp. z o.o. sp. k.
Biuro Projektów Drogowych