O NAS

KFG sp. z o.o. sp. k. Biuro Projektów Drogowych  funkcjonuje na rynku od prawie 10 lat. W pierwszych latach swojej działalności funkcjonowała pod nazwą KFG DESIGN, a w ostatnim latach przekształciła się w KFG spółkę komandytową. Nasze Biuro Projektowe specjalizuje się w konsultingu, inżynierii i zarządzaniu projektami nakierowanymi na wzrost mobilności, bezpieczeństwa i jakości życia. W procesie projektowym wykorzystujemy znajomość najnowszych systemów informatycznych usprawniających i zwiększających precyzję naszej pracy. Programy te umożliwiają naszej pracowni wykonać rzetelną dokumentację projektową, a inwestorowi zapewnić oszczędności. Wprowadziliśmy w firmie standaryzację, która powoduje, że wykonywane projekty są na jeszcze wyższym poziomie merytorycznym jak i estetycznym. Nasza firma na stałe współpracuje z grupą ekspertów we wszystkich w. w. zakresach i może wykazać się doświadczeniem w realizacji ciekawych przedsięwzięć.


OFERTA

 • Opracowania projektów zmiany stałej organizacji ruchu. Zmiana oznakowania zmiany programów sterowania.
 • Opracowanie projektów zmiany tymczasowej organizacji ruchu.
 • Przeprowadzenie pomiarów natężenia ruchu (kołowego, pieszego, rowerowego).
 • Przeprowadzenie Audytów BRD w zakresie oceny stanu istniejącego, analizy projektowanych rozwiązań.
 • Opracowania projektów budowlanych w zakresie remontów, korekt, geometrii.
 • Projekty koncepcyjne w zakresie komunikacji lądowej.
 • Projekty kompleksowe w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy i remontu dróg, ulic, skrzyżowań.
 • Projekty obiektów inżynierskich: mostów, wiaduktów, estakad, przejść podziemnych, kładek dla pieszych, murów oporowych.
 • Kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne, dokumentacje przetargowe.
 • Opracowania z zakresu ochrony środowiska dla budownictwa komunikacyjnego.
 • Realizacji nadzorów inwestorskich nad robotami drogowymi, mostowymi, inżynieryjnymi.

REALIZACJE

2016 ROK

1. Audyt Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dotyczącej projektu zmiany organizacji

ruchu drogowego w obrębie tunelu pod torami kolejowymi pomiędzy ulicami

Kościelną – Nad Wierzbakiem.

2. Audyt BRD w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 skrzyżowaniach

ul. Mateckiego/ Morasko (przejazd kolejowy) i Mateckiego/ Stróżyńskiego.

2015 ROK

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont drogi powiatowej

nr 2023C Chełmża – Świętosław – Węgorzyn w km 12+786 ÷ 14+181 na łączną długość

1,395 km.

2. Opracowania audytu BRD dla odcinka drogi krajowej nr 12 w Chełmie.

3. Projekt tymczasowej organizacji ruchu dla zadania pn „Budowa drogi gminnej nr

569027P wraz z odwodnieniem w m. Tłoki”

4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 551

Strzyżawa- Unisław- Wąbrzeźno z drogą gminną nr 10051 c w miejscowości

Kończewice.

5. Opracowania dokumentacji projektowej koncepcji budowy ścieżek rowerowych na

terenie Gminy Chełmża.

6. Projekt tymczasowej organizacji ruchu przebudowy ulicy Kolejowej w Plewiskach.

7. Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa chodnika w ramach przebudowy

drogi powiatowej nr 2031 C Zelgno Bezdół – Zelgno".

8. Projekt budowy wiaduktu drogowego w km 155.170 wraz z budową

układu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 430 w m. Łęczyca.

9. Pomiar natężenia ruchu oraz badania czasu przejazdu w obszarze skrzyżowania Alei

Marcinkowskiego, placu Wolności i ul. Podgórnej w Poznaniu.

10. Projekt budowlany budowy zjazdu parkingów przy ul. Jasna Rola – Ogrody

Naramowickie B w Poznaniu.

11. Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego dla inwestycji pn. „ Budowa

ciągu pieszo- rowerowego przy drodze powiatowej nr 4760P Włoszakowice-

Jezierzyce Kościelne”.

12. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dróg

powiatowych w podziale na trzy zadania tj.: przebudowę drogi powiatowej nr 2019C

Chełmża – Brąchnowo – Pigża w km 1+880 ÷ 7+132 na łączną długość 5,252 km;

przebudowę drogi nr 2026C Browina – Grzywna – Sławkowo w km 0+000 ÷ 6+938 na

łączną długość 6,938 km oraz przebudowę drogi powiatowej nr 2023C Chełmża –

Świętosław – Węgorzyn w km 0+000 ÷ 1+225, w km 3+063 ÷ 8+875, w km 9+507 ÷

12+115, w km 12+786 ÷ 13+450 na łączną długość 10,339 km”.

13. Wykonaniu audytu BRD: zadanie 1 – dla skrzyżowania DW 266 Ciechocinek-

Sompolno z drogą powiatową 2604C Aleksandrów Kujawski – Ośno w m.

Aleksandrów Kujawski, zadanie 2 – skrzyżowania DW 253 z DW 246 w m. Łabiszyn,

zadanie 3 – dla skrzyżowania DW 239 Błądzim – Świecie z DW 272 Laskowice- Dolna

Grupa w km 25+725 w m. Laskowice.

14. Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Remont drogi

wojewódzkiej nr 251 od km 45÷145 do km 46÷800, odcinek Młodocin – Pturek, wraz

z przebudową przepustu w km 46÷216”.

15. Wykonania projekt stałej organizacji ruch dla CH Factory Outlet w Luboniu.

16. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego dla zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej

nr 254 na działki nr 27/7 i nr 27/8 w Krotoszynie.

17. Opracowanie dokumentacji projektowej na Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 560 w

miejscowości Zakrocz, wraz z oświetleniem w obrębie szkoły

18. Rozbudowa ul. Starotoruńskiej w Toruniu wraz z przebudową kanalizacji deszczowej.

19. Rozbudowa skrzyżowania ulic: Sienkiewicza, Kościuszki i Słowackiego w Świeciu wraz

z przebudową kolidującej infrastruktury

20. Rozbudowa ul. Wierzbowej w Wągrowcu.

2014 ROK

1. Decyzja Lokalizacji Zjazdu na trasie ścieżki rowerowej z Torunia do

Chełmży – DW 569

2. Decyzja Lokalizacji Zjazdu na trasie ścieżki rowerowej z Torunia do

Chełmży – DW 569

3. Projekt budowy obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 298+462,20

do km 299+944,00

4. Projekt wykonawczy stałej organizacji ruchu na terenie fabryki VW w Poznaniu.

5. WYKONANIE AUDYTU BRD STANU SKRZYZOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 241 I

DROGI 1134C W M. WIECBORK

6. Przebudowa drogi gminnej nr 030408C Jędrzejewo- Dąbrowa w miejscowości

Ostrowite.

7. Budowa zjazdu publicznego z ul. Kościuszki w m. Lipka (Droga Wojewódzka

nr 188 dz. nr ewid. 537) do projektowanego obiektu handlowo –

usługowego na dz. nr ewid. 33/5”.

8. Wykonania dokumentacji projektowej – Przebudowy drogi gminnej o nr

263509P Sękowo – Wilczyna.”

9. Projekt budowlany dla zadania „Poprawa bezpieczeństwa na drodze

powiatowej nr 1805C poprzez wybudowanie ścieżki rowerowej z Brodnicy

do Zbiczna”.

10. BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI GMINNEJ UL. SARNOWSKIEJ W RAWICZU NA DZIAŁKĘ NR 1914

11. Wykonania projektu – Budowy zjazdu na działkę nr 128 – Turniowa 26 w Poznaniu.

2013 ROK

1. Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z towarzyszącą infrastruturą oraz

zjazdu z drogi gminnej ulica Przemysłowa działka nr ewid. 207na działkę 787/7, 787/8,

787/9, 787/10, 787/12, 787/13, 787/14, 787/18, 787/19, 787/73, 787/74 w m.

Barlinek”

2. audytu BRD stanu istniejącego skrzyżowań:

– drogi wojewódzkiej 551 Kończewice – Chełmża w miejscowości

Kończewice km 30+468 – skrzyżowanie 5-ciowlotowe w łuku drogi

wojewódzkiej.

– drogi wojewódzkiej 558 Lipno – Dyblin w km 22+392 oraz drogi wojewódzkiej

562 Szpetal G. – Płock km 13+197 w miejscowości Dyblin.

– drogi wojewódzkiej 562 Szpetal Górny – Płock w miejscowości Lenie Wielkie

oraz drogi wojewódzkiej 541 Lubawa – Dobrzyń n/Wisłą w miejscowości Lenie

Wielkie.

– Drogi wojewódzkiej 241 Tuchola – Rogoźno w m. Więcbork km 41+914 –

skrzyżowanie z dr wojewódzką nr 242.

– Drogi wojewódzkiej 552 Różankowo – Lubicz w m. Papowo Toruńskie km

11+572 połączenie chodników w obrębie przejazdu kolejowego.

– Drogi wojewódzkiej 551 Strzyżawa – Wąbrzeźno w m. Chełmża skrzyżowanie 3

wlotowe ul. Chełmińskiej, 3 Maja, Trakt.

– Drogi wojewódzkiej 546 Zławieś Wielka– Łubianka skrzyżowanie z dr 553 Toruń-

Wybcz w m Łubianka .

– Drogi wojewódzkiej 560 Brodnica – Sierpc w m. Zakrocz w obrębie szkoły.

– Drogi wojewódzkiej 240 Chojnice – Świecie skrzyżowanie z drogą powiatową nr

05265 w km 52+864 w m. Krupocin

3. Budowa dróg manewrowych na terenie Blum – Swarzędz-Jasin

4. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej projektu pn. „Budowy chodnika przy

DW nr 551 w m. Dźwierzno

5. Opracowanie projektu budowlanego branży drogowej dla zadania pn.

„Budowy dróg manewrowych i parkingów dla obiektu handlowego w

Czechowicach-Dziedzicach”

6. Nadzór autorski – Rozbudowy ul. Gen F. Kleeberga w Białymstoku

7. Wykonania dokumentacji projektowej – Projekt budowy parkingu dla Galerii

Handlowej w Turku.

2012 ROK

1. Przebudowa pobocza w celu pudowy miejsc postojowych i chodnika wzdłuż

ul. Polnej w Poznaniu

2. Schemat organizacji ruchu na czas budowy przepustów w ramach

rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 196 Poznań – Murowana

Goślina – Wągrowiec.

3. Wykonania dokumentacji projektowej – Projekt czasowej organizacji ruchu

zabezpieczenia wykonania przyłącza do budynku handlowo-usługowe w m.

Książ Wlkp. .

4. Wykonanie dokumentacji projektowej – Projekt drogi dojazdowej do ZZU

Trześniów.

5. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej projektu pn.

„Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez

wybudowanie dróg rowerowych” – droga rowerowa Toruń –

Chełmża z odgałęzieniem do miejscowości Kamionki Małe”.

6. Wykonanie dokumentacji projektowej Wartostrada – poznański

ciąg pieszo – rowerowy.”

7. Wykonania dokumentacji projektowej – Przebudowa zjazdu

publicznego na drogę wewnętrzną z ul. Wojska Polskiego w

Jastrowiu (dz. nr ewid. 1469) do projektowanego obiektu

handlowo – usługowego na dz. nr ewid. 1513.

8. Wykonania dokumentacji projektowej – Projekt zjazdu publicznego do

budynku handlowo-usługowe w m. Lipka ul. Kościuszki – DW 188, na działkę

ew. nr 33/3.

9. Projekt budowy parkingu przy kościele pw. Św. Karola Boromeusza

w Poznaniu.”

10. Budowa zjazdu publicznego na działkę nr 3101/6 na ul. Jana Pawła

II w Szamotułach w ciągu DW 187.”

11. Stacja Grzegorzew

12. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej projektu pn.

„Projekt organizacji ruchu na drogach gminnych w Gminie

Chełmża”.

13. wykonania projektu przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr

92 z drogą gminną do m. Łężec w m. Strzałkowo.

14. Wykonania dokumentacji projektowej branży drogowej parking – Skoki.”

15. Wykonania projektu czasowej organizacji ruchu w związku z

budową nowej trasy kabla zasilającego stację bazową P4 – ul.

Szwedzka 6.”

16. Wykonania dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowy ul. Kleeberga w

Białymstoku.”

KONTAKT

KFG sp. z o.o. sp.k.
Biuro Projektów Drogowych 
ul. Wilczak 15/1
61-623 Poznań
tel: 61-8219-200